Skip to content

Slaget om kvinnokroppen

28 juni 2009

Som bekant finns det oerhört starka krafter som kämpar för att kvinnor inte ska ha rätt att göra abort eller få en möjlighet att själva ha kontroll över sina kroppar. Global gag rule är ett av de värsta exemplen på hur den amerikanska kristna högern genom påtryckningar lyckades driva igenom policies som tvingat hundratusentals kvinnor till livsfarliga illegala aborter eller till att fullfölja en oönskad graviditet.

Men samtidigt pågick under 80-talet en lika hård politisk kamp för att på olika sätt hindra kvinnors handlingsutrymme åt det andra hållet – för att förhindra att de skulle bli med barn. I Women and the biological reproduction of the nation berättar Nira Yuval-Davis om hur Reaganadministrationen via USAID arbetade med att distribuera preventivmedel till u-länder i Afrika för att förhindra fattiga kvinnor att föda barn vars munnar inte kunde mättas. Och ja, detta är samma administration som drev igenom global gag- policyn samtidigt, paradoxalt nog.  Stora resurser las ner på att operera in p-stavar – som ännu inte blivit godkända i USA – i fattiga kvinnor som bodde i bland annat Nigeria, Costa Rica och Thailand. Också i hemlandet användes liknande mediciner, men då uteslutande på welfare-kvinnor (läs: fattiga minoriteter) som mot en nätt liten summa fick operera in samma p-stav. Flera studier visade sen att det som kallats biståndspolitik mest framstod som ett grymt experiment, då preventivmedlen uppvisade bieffekter som levercancer och benskörhet bland flera av de unga kvinnorna som använt preparatet. Yuval-Davis beskriver liknande experiment från hela världen där man försökt att kontrollera kvinnors förmåga att få barn. I Singapore gav man under 90-talet fattiga och lågutbildade kvinnor $10 000 om de gick med på att sterilisera sig. Dessutom motiverade landets dåvarande premiärminister detta med vad som bara kan kallas rasbiologiska argument. Han ville att landets framtid skulle byggas av barn med ”rätt” genetiska anlag från högutbildade kvinnor, inte från de kvinnor som saknade universitetspoäng.

P-pillret har öppnat möjligheten för kvinnor att själva styra över sin sexualitet. Men att kontrollera fattiga kvinnors reproduktiva hälsa à la Reagan kan få allvarliga sociala konsekvenser för kvinnorna och inte minst de länder de befinner sig i. För trots fattigdom behövs det en ny generation till landet, och trots att preventivmedel som p-piller och p-stavar stoppar oönskade graviditeter så har aids aldrig spridits snabbare bland just samma grupp – fattiga och utsatta kvinnor. De pengar som använts för att stoppa graviditeter på detta sätt i fattiga länder, har också haft inverkan på andra biståndsområden. En politik som pressar kvinnor att föda färre barn leder också till att man skär ner resurser till mödravården och sjukvården, just de sociala krafter som behövs allra mest för att ett land ska kunna växa ur fattigdom och för att kvinnor ska kunna nå arbetsmarknaden. Saknas sociala skyddsnät så är det kvinnorna som får stanna hemma och ta hand om de gamla och sjuka och blir fastlåsta i underordning. Det blir svårt att tala om reproduktiv frihet när många kvinnor ändå är hänvisade till att arbeta med att ta hand om sin egen familj, den reproduktiva sektorn, även om de inte riskerar att bli gravida längre.  I de länder där kvinnor faktiskt nått arbetsmarknaden så går födelsetalen ner – men det är först efter att de utbildat eller arbetat sig ”friare”, för att sen fatta ett beslut själva. Det är lätt att bli konspiratorisk i såna här sammanhang. Och lätt att tänka att det finns politiska och ekonomiska intressenter som tjänar på att skänka bort osäkra preventivmedel istället för att satsa på starkare sociala skyddsnät, bättre mödravård och utbildning i u-länder.  Men det ska jag inte spekulera i idag. Bara slänga ut tanken i cyberrymden.

Andra bloggar om preventivmedel, aborträtt och jämställdhet

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: